Capoeira je pohyb, boj, akrobacie, hudba.....

Brazilské bojové umění

Capoeira je BOJ

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“ Mahátma Gándhí

Capoeira je HUDBA

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.“ Platón

Capoeira je POHYB – Chceš se hýbat? Chceš žít?

Chceš zkusit něco nového? Příjď a vyzkoušej CAPOEIRU!

Capoeira je AKROBACIE

„Jediné, co opravdu máme, jsou příležitosti.“ Francoise de Maintenon

Capoeira je PŘÁTELSTVÍ

„Skutečná přátelství jsou věčná.“ Marcus Tullius Cicero

TRADICE - již 15 let

Tradice, přátelství, profesionalita - to jsme my....

Prof. Big Baby
Hlavní trénér
S Capoeirou začal v roce 1999 díky akrobacii, která ho na ní zaujala.
Mestre Paçoca
Zakladatel
S Capoeirou začal v Recifé roku 1981 díky sociálnímu projektu ve škole. Jeho první učitel byl mestre Benti-vi.
Jablonec n. N.
O nás
Jablonecký klub vznikl v roce 2008 a již 11 rokem se pod vedením Instrutora Big Babyho (Miroslav Riedel) snaží
Capoeira
Vše o capoeiře
Capoeira představuje unikátní kombinaci tance, akrobacie a netradičního boje.
Fit Capoeira
Kondiční cvičení
Fit capoeira je efektivní kondiční a posilovácí cvičení propojené s prvky technik
Poslední akce
Batizado v Jablonci nad Nisou 2020
Zde najdete fotky z Batizada & Troca de cordas v Jablonci nad Nisou - září 2020

Planovane akce

Nenalezeny žádné události

 

Aktuality:

 

  OBNOVUJEME TRÉNINKY DĚTÍ A MLÁDEŽE VENKU OD 10. KVĚTNA

Od 10. května 2021 můžeme při dodržení určitých podmínek obnovit tréninky dětí a mládeže do 18 let. Tréninky se budou konat na trávě u řeky vedle tělocvičny a níže najdete důležité informace o podmínkách pro účast a pro průběh tréninků. Prosíme o důsledné dodržování.

Tréninky jsou vždy pondělí a středa:
15 - 16h  skupiny E a D
16 - 17h skupina C
17 - 18h skupina B
18 - 19h skupina A a dospělí (pouze do 18let)

Na trénink jen s výsledkem testu nebo čestným prohlášením
Každé z dětí, které se chce účastnit tréninku, odevzdá před jeho zahájením trenérovi buď potvrzení o negativním testu nebo čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že dítě absolvovalo nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem.

Vzor čestného prohlášení najdete zde.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na tréninky.

 

 

Zde je znění vybraných pasáží, které upravují podmínky pro tréninky, v usnesení Vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 č. 423 příloze č. 2 Mimořádné opatření. Toto usnesení s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezuje kde co, s výjimkou:

e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m² plochy sportovištěve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření.
Účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:
· prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20, tj. že:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
Přitom se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.
nebo
· prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
· doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
· podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
· subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů výše účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.
 

Poslední aktualizace : 8.5.2021


  

 

PROFI VIDEA

 

 

 

logo ac                               jablonec logo                                    logo MSMT 

"činnost spolku je podporována z (MŮJ KLUB) vyhlášeného MŠMT i finančně podporována městem Jablonec nad Nisou pro r. 2020"

logo copyright 

Copyrights reserved. Vem Camará Capoeira 2021